KREDSBESTYRELSEN

Vedtægter i Kreds 1 2023 .pdf

2 - 11 Mødekalender 24-25.pdf

2 - 30 Oversigt over kredsvalgte .pdf

2 - 35 Mailoversigt

2 - 40 Kredsens regnskabfunktion.pdf

2 - 50 Gaveregulativ.pdf

2 - 100 Diverse beslutninger 

2 - 300 Organisationsdiagram.pdf

2 -310 Kredsbestyrelsen formål

2 -320 Kredsbestyrelsen kalender.pdf

2 - 330 Arbejdsfordeling i kredsbestyrelsen

2 - 340 Kontakt til kredsbestyrelsen mm..pdf

2- 350 Udlån af kredsen projekter.pdf

2 - 360 Forplejning.pdf


LOKALFORENINGER

3 -1 Oversigt lokalformænd og kasserer .pdf


UDDANNELSEUDVALGET

4 - 1 Uddannelsesudvalget.pdf

4 - 2 Valg til UU.pdf

4 - 10 Regler for tilmelding.pdf

4 - 20 Prislist forplejning.pdf

4 - 30 Instruktørgrund uddanelse.pdf

4 - 40 Kredsinstruktører.pdf

4 - 55 Oversigt over Kredsinstrukktører.pdf

4 - 60 Instruktør grund uddannelsen.pdf

4 - 65 Grundinstruktør program.pdf

4 - 70 Køreplan for året i UU.pdf

4 - 80 Retningslinjer for kursusleder.pdf

4 - 100 Diverse beslutninger.pdf


DOMMERUDVALGET

  5-1 Dommerudvalget.pdf

5-2 Dommerudvalget sammensætning.pdf

5-3 Dommer udvalgets arbejdsopgaver.pdf

5-4 Dommercentralen.pdf

5-6 Forplejning domm og asp udd.pdf

5-10 Dommere og aspiranter.pdf

5-11 Bespisning af dommere v. konk.pdf

5-30 Andre dommere.pdf

5-100 Div. beslutninger.pdf


KONKURRENCEUDVALGET

6-1 Konkurrenceudvalg.pdf

6 - 2 Konkurrenceudvalget kalender.pdf

6 - 9 Konkurrence information.pdf

6 - 10  https://dch-kreds1.dk/konkurrencekalender

6 - 11 God konkurrence opførsel.pdf

6 - 12 Sporlæggercentral ).pdf

6 - 13 Sporlægger central .pdf

6 -14 Guide fra sporlæggercentralen.pdf

6 - 20 Kredspoint.pdf

6 -25 Vandrepokaler.pdf

6 - 30 Hundeførermærker.pdf

6 - 33 Rally lydighed.pdf

6 - 35 Agility.pdf

6 - 40 Test - Mærker - Kredspoint.pdf

6 - 43 Regler ved kredskonkurrence.pdf

6 - 45 Ærmenummere.pdf

6 - 50 Agility konkorrence.pdf

6 - 55 Pokaler.pdf

6 - 56 Vandrepokal ved JM.pdf

6 - 61 Eliteturneringen.pdf

6 - 69 Diskvalifikation: bortvisning.pdf

6 - 70 Forretningsgang ved hundebid.pdf

6-80 Konkurrence uden DK..pdf

6 - 100 Diverse beslutninger.pdf

7 - 10 Konkurrence planlægning.pdf

7 - 12 Konkurrenceplanlægning.pdf

7 -25 Bemandingsplan.pdf


KONSULENTER

8 - 1 Hundeadfærdskonsulenter.pdf

8 - 100 Diverse beslutninger.pdf


EFTERSØGER

9 -1 Eftersøger i kreds 1.pdf


Nyheder

Sponsorer